Vedení spolku

Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada členů, která na začátku každého akademického roku volí Výbor. Spolek vede předseda, společně s místopředsedkyní a zbylými třemi členy výboru. Dále na fungování spolku dohlíží tříčlenná Disciplinární komise, která je taktéž volena na Valné hromadě.