Dokumenty

Stanovy Spolku studentů politologie FF UK:

Zápis z valné hromady spolku konané 10. 10. 2022 s přílohami:

Zápis z valné hromady spolku konané 1. 11. 2021 s přílohami: