Seznamovací kurz

Od roku 2017 pořádá POLIS spolek Seznamovací kurz pro studenty prvních ročníků bakalářského programu Politologie na FF UK.

Cílem seznamovacího kurzu je poznat své nové kolegy, získat rady a tipy od nás, svých starších kolegů. Zjistit něco o chodu jak našeho Ústavu, tak i celé Fakulty. Na seznamovacím kurzu vás  také naučíme základní orientaci v SISu (který někteří z nás nechápou dodnes) a mnoho dalších aktivit spojených nejenom s politologií.

Seznamovací kurz je jedinečnou příležitostí jak nastartovat svůj akademický život, který bude již tak dost náročný. Zvláště, když první den na přednášce nikoho neznáte.