POLIS

Spolek studentů politologie FF UK, zkráceně POLIS, je jedním z nejstarších studentských spolků působících na půdě Filozofické fakulty UK. Od svého vzniku v roce 1999 spolupracuje s Ústavem politologie i s Filozofickou fakultou samotnou.

Spolek sdružuje studenty politologie a pořádá akce pro ně i pro širokou veřejnost. Mezi ty patří třeba odborné debaty zabývající se tématy z prostředí politiky a mezinárodních vztahů. POLIS také organizuje takzvaná úpolení, setkání studentů i kantorů z Ústavu politologie, anebo každoroční seznamovací kurz pro nové prváky.

Další aktivity spolku můžete prozkoumat na našich sociálních sítích: